לעילוי נשמת יצחק אהרון גליקמן

בן שלום מאיר ז"ל

נפטר בתאריך כ בחודש שבט תשסח

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.