לעילוי נשמת פישל גלפנד

בן משה

נפטר בתאריך יד בחודש אייר תשנב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת האבא רבי פישל בן משה גלפנד. נלב"ע י"ד סיון תשנ"ב.