לעילוי נשמת זושא גלפנד

בן חיים מאיר

נפטר בתאריך ג בחודש אייר תשעא

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת האבא רבי זושא בן חיים מאיר גרינוולד ז"ל. נלב"ע ג אייר תשע"א.