לעילוי נשמת שרה גלרנטר

בת חיים משה

נפטרה בתאריך כב בחודש אב תשסו

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.