לעילוי נשמת שלמה אומן

בן ישראל הי"ו

נפטר בתאריך יט בחודש סיון תשמב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ שלמה אומן הי"ד. חלל צה"ל בוגר ישיבת שעלבים.