לעילוי נשמת משה דב גרוס

בן מנשה

נפטר בתאריך כב בחודש טבת תשסח

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.