לעילוי נשמת יחזקאל גרינהאוז

בן ישעיה

נפטר בתאריך כו בחודש חשון תשלב

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ האבא:רבי יחזקאל בן רבי ישעיה גרינהאוז. נלב"ע כ"ו חשון תשל"ב.