לעילוי נשמת יפה שיינדל גרינהאוז

בת שלמה חיים הכהן

נפטרה בתאריך ח בחודש אדר א תשמו

ת.נ.צ.ב.ה.

 לעילוי נשמת האמא: יפה שיינדל גרינהאוז ז"ל בת רבי שלמה חיים הכהן. נלב"ע ח אדר א תשמ"ו.