לעילוי נשמת אהרון דוד גרינפלד

בן

נפטר בתאריך ד בחודש טבת תשנד

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אהרון דוד גרינפלד ז"ל