לעילוי נשמת גניה כץ

בת

נפטרה בתאריך ב בחודש שבט תשסג

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ גניה כץ ז"ל