לעילוי נשמת עזרא כץ

בן שלמה חיים הכהן

נפטר בתאריך כג בחודש חשון תשנח

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.