לעילוי נשמת יחזקאל שלזינגר

בן

נפטר בתאריך כ בחודש אב תשמח

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ יחזקאל שלזינגר ז"ל