לעילוי נשמת משה ציכטיגר

בן

נפטר בתאריך ד בחודש אב תשכז

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ משה ציכטיגר ז"ל