לעילוי נשמת שמואל יצחק גרינשטיין

בן רפאל

נפטר בתאריך טז בחודש אדר תשכו

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבי: רבי שמואל יצחק בן רבי רפאל גרינשטיין. ת.נ.צ.ב.ה