לעילוי נשמת מאשה פיירברג

בת אלחנן

נפטרה בתאריך כו בחודש אלול תשע

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אימי: מרת מאשה  פיירברג בת רבי אלחנן לבית רבינוביץ ת.נ.צ.ב.ה