לעילוי נשמת יצחק פיירברג

בן חיים הלוי

נפטר בתאריך ז בחודש ניסן תשמט

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבי: רבי יצחק בן רבי חיים הלוי פיירברג.  ת.נ.צ.ב.ה