לעילוי נשמת אלטר בן ציון גרשוני

בן הרב ישראל גרשון

נפטר בתאריך כט בחודש טבת תשנו

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.