לעילוי נשמת רחל איטה גרשוני

בת שלמה אלחנן גורד

נפטרה בתאריך טו בחודש אב תשעא

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.