לעילוי נשמת משה אברהם גרשינסקי

בן זאב וחיה

נפטר בתאריך כו בחודש אדר תשסו

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.