לעילוי נשמת טשרנע דבורה גרשינסקי

בת יוסף ופנינה

נפטרה בתאריך כט בחודש אדר ב תשעא

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.