לעילוי נשמת אברהם דה לנגה

בן אהרון הלוי

נפטר בתאריך יא בחודש חשון תשע

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.