לעילוי נשמת יפת חסן

בת אהרן

נפטרה בתאריך יב בחודש ניסן תשסג

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ יפת בן אהרון חסן. נלב"ע י"ב ניסן תשס"ג.