לעילוי נשמת זכריה יוסף חג´בי

בן סעידה

נפטר בתאריך יב בחודש אדר א תשמט

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ זכריה יוסף בן סעידה חגבי. נלב"ע י"ב אדר א תשמ"ט.