לעילוי נשמת שמחה נדביה דוקר

בן שלום חיים הכהן

נפטר בתאריך כט בחודש ניסן תשלד

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ הרב שמחה נדביה בן הרב שלום חיים הכהן נובוסלר ז"ל. נלב"ע כ"ט ניסן תשל"ד