לעילוי נשמת איטה לאה דרזנר

בת משה לייזר

נפטרה בתאריך ג בחודש ניסן תשסג

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אימי איטה לאה בת משה לייזר ז"ל. נלב"ע ג ניסן תשס"ג.