לעילוי נשמת אשר אנשל דרזנר

בן יצחק יואל

נפטר בתאריך ח בחודש אלול תשע

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אבי אשר אנשל בן יצחק יואל דרזנר ז"ל. נלב"ע ח אלול תש"ע.