לעילוי נשמת אברהם חיים הי"ד מוצן

בן יוסף

נפטר בתאריך יט בחודש סיון תשמב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אברהם חיים מוצן הי"ד. נפל בשלום הגליל תשמ"ב