לעילוי נשמת בועז חיים גולדשמידט

בן יצחק יואל

נפטר בתאריך ב בחודש תשרי תשלד

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אבינו רבי בועז חיים בן יצחק יואל גולדשמידט. נלב"ע ב תשרי תשל"ד.