לעילוי נשמת מרים הירש

בת אליעזר קנרק

נפטרה בתאריך י בחודש תשרי תשס

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אימנו מרת מרים בת אליעזר קנרק הירש ע"ה. נלב"ע י תשרי תש"ס.