לעילוי נשמת הרטה לאה גולדשמידט

בת זאב שטרוה

נפטרה בתאריך ו בחודש אלול תשסא

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אימנו מרת הרטה לאה בת זאב שטרוה גולדשמידט ע"ה. נלב"ע ו אלול תשס"א.