לעילוי נשמת רחל הירשפלד

בת אברהם צבי פצנבאום

נפטרה בתאריך ט בחודש חשון תשנה

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אימי מרת רחל בת אברהם צבי פצנבאום. נלב"ע ט חשון תשנ"ה.
ת.נ.צ.ב.ה