לעילוי נשמת שלום הירשפלד

בן שלמה זלמן

נפטר בתאריך ז בחודש סיון תשנא

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אבי שלום הירשפלד בן שלמה זלמן. נלב"ע ז סיון תשנ"א. ת.נ.צ.ב.ה