לעילוי נשמת נתן הכהן הי"ד

בן חיים מנחם והניה

נפטר בתאריך כו בחודש כסלו תשח

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת נתן בן חיים מנחם והניה הכהן הי"ד. נפל בנר שני של חנוכה במלחמת הקוממיות.