לעילוי נשמת שמואל הלברשטט

בן יעקב

נפטר בתאריך ה בחודש שבט תשלו

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.