לעילוי נשמת אהובה הלד

בת משה

נפטרה בתאריך כב בחודש תשרי תשסא

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אימי: אהובה הלד ז"ל בת משה גרמייזא. נלב"ע כ"ב תשרי תשס"א