לעילוי נשמת צבי הלד

בן מנחם נחום

נפטר בתאריך טז בחודש כסלו תשנד

ת.נ.צ.ב.ה.

לע"נ אבי: צבי בן מנחם נחום הלד ז"ל. נלב"ע ט"ז כסלו תשנ"ד.