לעילוי נשמת רוזל פרליגר

בת מנחם נחום

נפטרה בתאריך י בחודש שבט תשלב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת מרת רחל פרליגר.