לעילוי נשמת יהודה אריה פרליגר

בן מנחם נחום

נפטר בתאריך טו בחודש אלול תשלד

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת רבי יהודה אריה פרליגר