לעילוי נשמת רות המבורגר

בת אהרן יצחק תמרי

נפטרה בתאריך יא בחודש סיון תשסו

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אימי מרת רות המבורגר ז"ל, בת אהרן יצחק תמרי. נלב"ע י"א סיון תשס"ו.