לעילוי נשמת שמעון המבורגר

בן מרדכי

נפטר בתאריך יא בחודש סיון תשלא

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת אבי שמעון המבורגר ז"ל בן מרדכי. נלב"ע י"א סיון תשל"א.