לעילוי נשמת דוד צבי פיש

בן אריה לייב

נפטר בתאריך ח בחודש שבט תשסד

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת דוד צבי בן אריה ליב ז"ל למשפחת פיש. נלב"ע ח שבט תשס"ד.