לעילוי נשמת חייקא מלכה הרשקוביץ

בת חנוך הענעך

נפטרה בתאריך כה בחודש אדר תשעא

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת חייקא מלכה בת חנוך הענעך. נלב"ע כ"ה אדר תשע"א.