לעילוי נשמת פנינה וויזל

בת יעקב שמעון

נפטרה בתאריך י בחודש אלול תשסו

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.