לעילוי נשמת מלכה וולף

בת יששכר דב

נפטרה בתאריך ג בחודש תשרי תשסט

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.