לעילוי נשמת אביעזרי וולף

בן הרב פנחס

נפטר בתאריך טז בחודש חשון תשסה

ת.נ.צ.ב.ה.

לעי"נ אבי אביעזרי בן הרב פנחס וולף ז"ל נלב"ע ט"ז חשון תשס"ה