לעילוי נשמת רפאל אביחצרא

בן הרב יוסף

נפטר בתאריך יט בחודש שבט תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.