לעילוי נשמת רחל לאה וייס

בת גבריאל

נפטרה בתאריך ט בחודש אייר תשסב

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת מרת רחל לאה בת גבריאל וייס ז"ל. נלב"ע ט אייר תשס"ב.