לעילוי נשמת סבים וסבתות וייס

בן גבריאל

נפטר בתאריך ט בחודש אב תשעב

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.