לעילוי נשמת יששכר דב וייס

בן חיים יעקב

נפטר בתאריך כט בחודש סיון תשכ

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת יששכר דב בן חיים יעקב וייס ז"ל. נלב"ע כ"ט סיון תש"כ.