לעילוי נשמת משה ברוך וינברג

בן ישראל נחמן

נפטר בתאריך ז בחודש אייר תשסו

ת.נ.צ.ב.ה.

טרם נמסרו פרטים.